IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA
OZOLNIEKU SPORTA SKOLĀ
Vairāk
KAUTKAS CITS PAR NOTIEKOŠO
OZOLNIEKU SPORTA SKOLĀ
Vairāk

Mācību-treniņu grupu komplektācija

Mācību-treniņu grupu komplektācija Ozolnieku Sporta skolā 2019./2020.gadam notiek:

Nodarbības futbolā plānotas Ozolnieku Sporta skolā, savukārt florbolā un volejbolā - Ozolnieku vidusskolas sporta zālē pēc vispārizglītojošo skolu stundām.

 • futbolā
  – treneris Rimants Štopis, izglītojamo vecums no 9 līdz 11 g.;
  – treneris Jānis Vuguls, izglītojamo vecums no 7 līdz 9 g.;
 • volejbolā
  - trenere Marina Cīrule, izglītojamo vecums no 10 līdz 12 g.;
  - treneris Mārtiņš Liniņš, izglītojamo vecums no 13 līdz 16 g.;
  - treneris Lauris Svars, izglītojamo vecums no 7 līdz 9 g.;
 • florbolā
  - treneris Edgars Janovičs, izglītojamo vecums no 7 līdz 13 g.;
 • vieglatlētikā
  - treneris Kārli Trankalis, izglītojamo vecums 7 līdz 14 g.;
  - treneris Andis Anškins, izglītojamo vecums no 8 līdz 11 g.;
 • airēšanas slaloms
  - treneris Boriss Lonskis, izglītojamo vecums no 9 līdz 12 g.
  - airēšanas slaloms - treneris Mārcis Laidiņš, izglītojamo vecums no 10 līdz 13 g.

Līdzīgi kā citās profesionālajās ievirzes izglītības iestādēs, arī Ozolnieku Sporta skolā ir ieviesta daļēja maksas kā līdzfinansējumu par profesionālās ievirzes izglītības ieguvi pēc grozījumu veikšanas Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".

Nodarbības futbolā notiek Ozolnieku Sporta skolā, savukārt florbolā un volejbolā - Ozolnieku vidusskolas sporta zālē pēc vispārizglītojošo skolu stundām.

Kā kļūt par Sporta Skolas izglītojamo

Informējam, ka izglītojamie tiek uzņemti uz vecāku iesnieguma un ģimenes ārsta atļaujas pamata, izdodot direktora rīkojumu. Izglītojamo reģistrācija tiek veikta Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), savukārt grupu komplektācija notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 508 (Rīgā 2017. gada 29. augustā (prot. Nr. 42 15. §) - Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

LAI KĻŪTU PAR SPORTA SKOLAS IZGLĪTOJAMO, VECĀKIEM JĀIESNIEDZ:

 1. Iesniegums, par to, kādā sporta veidā bērns nodarbosies;
 2. Līgums par līdzfinasējumu 2 eks. (atbilstoši saistošajiem noteikumiem „Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”);
 3. Personapliecinoša dokumenta kopija (Pase, ID);
 4. Piekrišana izglītojamā personu datu publiskošanai;
 5. Ārsta izziņa (veidlapa Nr. 027/u).
 • jāparaksta piekrišana par izglītojamā personas datu publiskošanu.Dokumentu iesniegšana: Stadiona ielā 5, Ozolniekos, Ozolnieku Sporta skolā no 10.00-15.00.

Sīkāka informācija:
Kārlis Kalniņš 26520497; sportaskola@ozolnieki.lv