IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA
OZOLNIEKU SPORTA SKOLĀ
Vairāk
KAUTKAS CITS PAR NOTIEKOŠO
OZOLNIEKU SPORTA SKOLĀ
Vairāk

Kā kļūt par Sporta Skolas izglītojamo

Informējam, ka izglītojamie tiek uzņemti uz vecāku iesnieguma un ģimenes ārsta atļaujas pamata, izdodot direktora rīkojumu. Izglītojamo reģistrācija tiek veikta Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), savukārt grupu komplektācija notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 508 (Rīgā 2017. gada 29. augustā (prot. Nr. 42 15. §) - Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

LAI KĻŪTU PAR SPORTA SKOLAS IZGLĪTOJAMO, VECĀKIEM JĀIESNIEDZ:

  1. Iesniegums interešu izglītības progammā vai iesniegums sporta profesinālās ievirzes programmā kādā sporta veidā bērns nodarbosies;
  2. Līgums interešu izglītības programmā vai līgums sporta profesionālās ievirzes programmā par līdzfinasējumu 2 eks. (atbilstoši saistošajiem noteikumiem „Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”);
  3. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (Pase, ID);
  4. Piekrišana izglītojamā personu datu publiskošanai;
  5. Ārsta izziņa (veidlapa Nr. 027/u).
  • Dokumentu iesniegšana: Stadiona ielā 5, Ozolniekos, Ozolnieku Sporta skolā no 9.00-15.00.

Sīkāka informācija:
Raivis Duplinskis 29604712; sportaskola@ozolnieki.lv