IZGLĪTOJAMO UZŅEMŠANA
OZOLNIEKU SPORTA SKOLĀ
Vairāk
KAUTKAS CITS PAR NOTIEKOŠO
OZOLNIEKU SPORTA SKOLĀ
Vairāk

Mācību-treniņu grupu komplektācija

Mācību-treniņu grupu komplektācija Ozolnieku Sporta skolā 2020./2021.gadam notiek:

 • futbolā
  – treneris Rimants Štopis, izglītojamo vecums no 6 līdz 12 g.;
  – treneris Jānis Vuguls, izglītojamo vecums no 6 līdz 10 g.;
 • volejbolā
  - trenere Marina Cīrule, izglītojamo vecums no 11 līdz 13 g.;
  - treneris Lauris Svars, izglītojamo vecums no 8 līdz 10 g.;
 • florbolā
  - treneris Edgars Janovičs, izglītojamo vecums no 10 līdz 14 g.;
  -treneris Georgs Kalējs izglītojamo vecums no 8 līdz 10 g.;
 • vieglatlētikā
  - treneris Kārli Trankalis, izglītojamo vecums 8 līdz 12 g.;
  - treneris Andis Anškins, izglītojamo vecums no 9 līdz 12 g.;
 • airēšanas slaloms
  - treneris Boriss Lonskis, izglītojamo vecums no 7 līdz 13 g.
  - treneris Mārcis Laidiņš, izglītojamo vecums no 11 līdz 14 g.

Līdzīgi kā citās profesionālajās ievirzes izglītības iestādēs, arī Ozolnieku Sporta skolā ir ieviesta maksa (līdzfinansējums) par profesionālās ievirzes izglītības ieguvei saskaņā ar Ozolnieku novada domes saistošajos noteikumos Nr.7/2017 „Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs".

Kā kļūt par Sporta Skolas izglītojamo

Informējam, ka izglītojamie tiek uzņemti uz vecāku iesnieguma un ģimenes ārsta atļaujas pamata, izdodot direktora rīkojumu. Izglītojamo reģistrācija tiek veikta Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), savukārt grupu komplektācija notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 508 (Rīgā 2017. gada 29. augustā (prot. Nr. 42 15. §) - Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.

LAI KĻŪTU PAR SPORTA SKOLAS IZGLĪTOJAMO, VECĀKIEM JĀIESNIEDZ:

 1. Iesniegums interešu izglītības progammā vai iesniegums sporta profesinālās ievirzes programmā kādā sporta veidā bērns nodarbosies;
 2. Līgums interešu izglītības programmā vai līgums sporta profesionālās ievirzes programmā par līdzfinasējumu 2 eks. (atbilstoši saistošajiem noteikumiem „Par līdzfinansējumu Ozolnieku novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”);
 3. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (Pase, ID);
 4. Piekrišana izglītojamā personu datu publiskošanai;
 5. Ārsta izziņa (veidlapa Nr. 027/u).
 • Dokumentu iesniegšana: Stadiona ielā 5, Ozolniekos, Ozolnieku Sporta skolā no 9.00-15.00.

Sīkāka informācija:
Raivis Duplinskis 29604712; sportaskola@ozolnieki.lv