Mērķis: Rosināt padziļinātu interesi par boksu, lai nākotnē iesaistītos Ozolnieku Sporta skolas profesionālās ievi rzes izglītības programmā “Bokss”.
Uzdevumi: Izglītības procesā dot iespējas apgūt zināšanas un prasmes par boksu kā
racionālu pavadīšanas veidu, kas nostiprina veselību un attīsta fiziskās īpašības, piemēram spēku, izturību, ātrumu; par cilvēka organisma uzbūvi un sistēmu funkcijām, sporta higiēnu, vispārīgiem patstāvīga treniņa principiem un traumu profilaksi; rosināt interesi par cīņas disciplīnām un sekmēt
mērķtiecīgu izaugsmi izvēlētājā boksa disciplīnā.

Kontaktpersonas

Boksa treneris

Boksa treneris

Aleksandrs Knohs

Augstāka izglītība LVFKI 1964.g.,'"A"kategorijas treneris, Latvijas izlases treneris 2011, 2013, 2017g. Starptautiskās organizācijas AIBA 2 zvaigznes treneris. Audzēkņi piedalījušies Eiropas čempionātosiegūstot godalgotas vietas: 1 sudrabs , 3 - 5 vietas, 3 - 8 vietas, Latvijas čempionātos vairāki desmiti čempioni dažādu vecuma grupās.