Mērķis: Rosināt interesi par sportu ikdienā, lai nākotnē fiziskās kustības būtu ikdienas sastāvdaļa.
Uzdevumi: Nostiprināt veselību, attīstīt fiziskās īpašības ,veicināt pareizas stājas veidošanu, radīt motivāciju nodarboties ar sportu. Iepazīstināt ar cilvēka organisma uzbūvi un sistēmu funkcijām, sporta higiēnu, vispārīgiem patstāvīga treniņa principiem un traumu profilaksi.

Kontaktpersonas

VFS interešu izglītības skolotājs

VFS interešu izglītības skolotājs

Raivis Duplinskis