01.07.2021.

Ministru kabinets 2021.gada 18.maija sēdē izskatīja grozījumus Ministru kabineta 2020.gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19infekcijas izplatības ierobežošanai” .

Sporta treniņa(nodarbības) norisei ārtelpās turpmāk vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti drīkstēs pulcēties ne vairāk kā 20 personas (neskaitot sporta speciālistus un sporta darbiniekus) un nevar tikt izmantotas ģērbtuves. Saglabāta iespēja, ja to pieļauj attiecīgās ārtelpas sporta norises vietas platība, vienlaikus norisināties vairāku treniņgrupu darbam, ja dažādu treniņgrupu plūsmas fiziski nepārklājas, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība.

Saglabājas jau iepriekš noteiktie aizliegumu un uz noteiktu periodu atcelti visi klātienes sporta pasākumi (tai skaitā sporta sacensības, paraugdemonstrējumus, priekšnesumus), paredzot izņēmumus, kuri šobrīd netiek mainīti.

Atsevišķi vēršam uzmanību, ka MK noteikumu 32.718.4. apakšpunkts-  papildināts ar redakciju, ka amatieru sporta kolektīva treniņi (nodarbības) drīkst notikt arī iekštelpās, ievērojot nosacījumus par vakcināciju un dokumentāri pierādītu Covid-19 inficēšanās epizodi, nav attiecināms uz profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm.

Sporta skolas audzēkņiem treniņi tikai ārtelpās!!!