Uzņemšanas kārtība

Piesaki savu bērnu Ozolnieku Sporta skolā

Informējam, ka izglītojamie tiek uzņemti uz vecāku iesnieguma un ģimenes ārsta atļaujas pamata. Izglītojamo reģistrācija tiek veikta Valsts izglītības informācijas sistēmā (VIIS), savukārt grupu komplektācija notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 885. 

LAI KĻŪTU PAR SPORTA SKOLAS IZGLĪTOJAMO, VECĀKIEM JĀIESNIEDZ:

PROFESIONĀLĀS IEVIRZES PROGRAMMĀ

 1. Iesniegums profesinālās ievirzes programmā;
 2. Līgums vecāku līdzfinansējumam , SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.21
  „Par līdzfinansējumu Jelgavas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”
 3. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (Pase, ID);
 4. Ārsta izziņa (veidlapa Nr. 027/u). (atļauja nodarboties izvēlētajā sporta veidā ar paaugstinātu fizisku slodzi)
 5. Līdzfinansējuma atvieglojumu iesniegums

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ

 1. Iesniegums interešu izglītības progammā
 2. Jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (Pase, ID);
 3. Ārsta izziņa (veidlapa Nr. 027/u). (atļauja nodarboties izvēlētajā sporta veidā ar paaugstinātu fizisku slodzi)
 • Dokumentu iesniegšana: Stadiona ielā 5, Ozolniekos, Ozolnieku Sporta skolā no 9.00-15.00.