Dokumenti

Ētikas kodekss

Kārtība par direktora un pedagoga rīcību, ja tiek konststēta fiziska vai emocionāla vardarbība pret izglītojamo

Izstāšanās iesniegums