Sporta bāze

Gandrīz 40 gadu gaitās iegūtais Ozolnieku sporta centra darbības imidžs, sporta bāzes sakoptība joprojām piesaista interesentus.