01.07.2021.

Projekta ietvaros turpinās Ozolnieku novada iedzīvotājiem bezmaksas publiskā slidošana.