01.07.2021.

Lai pielāgotu nodarbības bērnu un jauniešu vajadzībām, kā arī efektīvāk izmantotu sporta zāļu noslodzi, no 20. februāra tiek mainīts nodarbību grafiks projekta ietvaros “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Ozolnieku novadā (Nr. 9.2.4.2/16/I/066)”.

Lūgums sekot līdzi izmaiņām nodarbību grafikā Ozolnieku Sporta skolas mājas lapā: www.ozolniekusportaskola.lv