11.11.2022.

• Datums: 19.11.2022
• Sacensību centrs: Ozolnieku Sporta skola, Stadiona iela 5, Ozolnieki, Jelgavas novads
• Distance: izvēles distance 1,5 stundas
• Mini rogainings ir orientēšanās, kur pārvietojas apvidū un noteiktā laika periodā brīvi izvēlētā secībā apmeklē apvidū izvietotus kontrolpunktus, kuriem piešķirtas noteiktas vērtības, cenšoties savākt pēc iespējas vairāk punktu noteiktajā laikā.
• Tiks izvietoti 45 KP kontrolpunkti ar vērtībām no 2 līdz 8 punktiem. KP pirmais numurs norāda KP vērtību (piemēram KP 37 – 3 punkti, KP 57 – 5 punkti). Par katru pārtērēto laika minūti tiek atskaitīts 1 punkts.
• Programma:
o Reģistrācija un karšu izsniegšana distances plānošanai no 10:00
o Starts 11:00
o Finišs 12:30
• Atzīmēšanās:
Tiek izmantota SPORTIdent elektroniskā atzīmēšanās sistēma (tiks izsniegtas pie reģistratūras).
• Karte Mērogs: 1:20 000
• Tehniskā informācija:
o Veicot distanci stingri aizliegts šķērsot privātmāju teritoriju un ar sarkanas krāsas svītrojumu iezīmētās teritorijas. Neizraisiet konfliktus ar privātīpašniekiem!
o Bīstamās vietas – ceļi, upes, lielie grāvji, pie lauku mājām var būt nepiesieti suņi.
o Distancē dalībnieki pārvietojas ar kājām, navigācijai izmantojot tikai mehānisko kompasu un sacensību organizatoru izsniegto karti.
o Dalībnieku pienākums sekot sacensību tiesnešu un organizatoru norādījumiem un ievērot speciāli marķētās vietas distancē un sacensību centrā.
o Ja ar kādu no komandas dalībniekiem notiek negadījums vai citu iemeslu dēļ komanda nespēj turpināt distanci, ir jāsazinās ar tiesnešiem un jāsaskaņo turpmākā darbība.
• Drošība un citi noteikumi:
o Sacensību dalībnieku pienākums ir ievērot ceļu satiksmes noteikumus.
o Piesakoties sacensībām dalībnieki apliecina, ka neiebilst pasākuma laikā uzņemto fotogrāfiju un video materiālu izmantošanai mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī savu personas datu publicēšanai dalībnieku sarakstā un rezultātos.
• Dalības maksa: Bezmaksas
• Apbalvošana: Katram dalībniekam finišā maza balviņa
• Pieteikšanās: līdz 16.11.2022. rakstot uz e-pastu sportaskola@jelgavasnovads.lv