01.07.2021.

Pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta rīkojumu 2018. gada 17. oktobrī Ozolnieku Sporta skolā ieradās akreditācijas ekspertu komisija, kas vērtēja iestādes darbības kvalitāti piecās profesionālās ievirzes izglītības programmās: Airēšanas slaloms, Futbols, Vieglatlētika, Florbols un Volejbols.

Izvērtējot ekspertu komisijas sniegto ziņojumu, Ozolnieku Sporta skolai akreditācija ir piešķirta uz diviem gadiem (24.10.2020). Šobrīd tas ir starta punkts sekmīgai attīstībai, kā arī novērtējums jau paveiktajam Ozolnieku Sporta skolā! Daudz vēl ir jāpaveic un jāsasniedz, lai pēc diviem gadiem apliecinātu, ka Ozolniekos jauniešu sports ir dzīvot spējīgs un šeit aug jaunie olimpieši. Vēlam treneriem pacietību un sportistiem izturību, lai sasniegtu augstus rezultātus.

Ātrāk – augstāk – spēcīgāk!

Video: https://www.youtube.com/watch?v=b7kFiHE-gaQ&feature=youtu.be&a=

Kārlis Kalniņš
Ozolnieku Sporta skolas direktors p.i.