01.07.2021.

Sporta skolas treneri un audzēkņi izmanto šīs ziemas iespējas un daļu savus treniņus aizvada āra apstākļos. Tiek organizēti pārgājieni ar sporta tūrisma prasmju apgūšanu,  Sporta skolas stadionā notiek futbola, bet Ozolnieku Vidusskolas stadionā florbola treniņi. Ļoti aktīvi  tiek izmantotas slēpošanas  iespējas gan stadionā, gan arī mežaparkā. Daļa treniņu tiek organizēta tiešsaistē.

Galerija