01.07.2021.

2019.gada 10. maijā Ozolnieku Sporta skolā notiks izglītojamo sacensības dažādās disciplīnās, galvenokārt balstītas uz Vispārējo fizisko sagatavotību. Galvenais sacensību mērķis ir popularizēt  sportu  izglītojamo  vidū, sniegt iespēju jaunajiem sportistiem izjust sacensību garu un galvenais – noskaidrot, kurš Ozolnieku Sporta skolā ir vislabāk sagatavots viena gada laikā. Sportisti sacentīsies gan lokanībā, gan izturībā, kā arī dažādos spēka vingrinājumos. Plānots, ka šādas sacensības nākotnē notiks katra mācību gada beigās kā tradīcija, lai izglītojamie paši varētu redzēt gan savu, gan savu komandas biedru izaugsmi, un arī visu Ozolnieku Sporta skolas izglītojamo vispārējo sagatavotību.

Sacensību sākums 2019. gada 10. maijā plkst. 15.00!

Ar sacensību Nolikumu var iepazīties šeit.

Aicinām VECĀKUS piedalīties pasākumā, atbalstīt savus bērnus un just līdzi arī pārējiem Ozolnieku Sporta skolas jaunajiem sportistiem!