01.07.2021.

Vieta un laiks: sacensības notiks Ozolniekos Slēpošanas trasē 10.02.2019. plkst. 11:00 līdz 14.00

Mērķis un uzdevumi:

·        Veicināt aktīva dzīves veida popularitāti Ozolnieku novada iedzīvotājiem.

·        Ozolnieku novada iedzīvotāju iesaistīšana fiziskajās aktivitātēs ziemā.

·        Popularizēt distanču slēpošanu kā veselīga un aktīva dzīves veida sastāvdaļu

·        Pulcināt un saliedēt iedzīvotājus, uzlabot viņu fizisko un garīgo veselību.

Sacensības organizē:Ozolnieku novada pašvaldība

     Sacensību galvenais tiesnesis: Kārlis Trankalis un Ervins Vēveris

Dalībnieki un vecuma grupas:

·        Z1. – 2013. dz.g. un jaunāki                           M1.- 2013. dz.g. un jaunākas

·        Z2. – 7-10 g. jauni dalībnieki                         M2. – 7-10 g. jaunas dalībnieces

·        Z3. – 11- 14 g. jauni dalībnieki                       M3.- 11-14 g. jaunas dalībnieces

·        Z4. – 15-18 g. jauni dalībnieki                        M4.- 15-18 g. jaunas dalībnieces

·        V1. – 18-44 g. tautas klase                              S1.– 18-44 g. tautas klase

·        V2. – 45 g. +   tautas klase                              S2. – 45 g. +tautas klase

·        V3. – 16 + elites klase                                     S3.– 16 + elites klase

Distances:

Z1.- 1. mazais aplis (600 metri)                               M1.- 1. mazais aplis (600 metri)

Z2.- 2. mazie apļi (1200 metri)                                M2.- 2. mazie apļi (1200 metri)

Z3.- 1. lielais aplis (2,5km)                                      M3.- 1. lielais aplis (2,5 km)

Z4.- 1. lielais aplis (2,5 km)                                       M4.- 1. lielais aplis (2,5 km)

V1.- 2. lielie apļi (5 km)                                             S1.- 1.lielais aplis (2,5 km)

V2.- 2. lielie apļi (5 km)                                             S2.- 1. lielais aplis (2,5 km)

V3.- 4. lielie apļi (10 km)                                           S3.- 2.lielie apļi (5 km)

 

Dalībnieku pieteikumi: jāiesniedz līdz 9. februārim, norādot- vārdu,uzvārdu, dzimšanas gadu, dalībnieku grupu, kurā plāno startēt. Par veselības stāvokli un gatavību dalībai sacensībās atbildīgi ir vecāki (nepilngadīgajiem).      

Sacensību programma un starta laiki:

Sacensības notiek pēc distanču slēpošanas sacensību noteikumiem. Slēpošanas stils – pēc dalībnieku izvēles.

M1.,M2,Z1., Z2. grupām intervāla starts, grupās pa 3 dalībniekiem. Starta intervāls 30 sekundes.

V1., V2.,V3. grupām intervāla starts. Starta intervāls 1 min..

Pārējām grupām intervāla starts. Starta intervāls 30 sekundes.

 

Z1.- starts plkst.: 11:00                                M1.-starts plkst.: 11:00      

Z2.- starts plkst.: 11:20                                M2.-starts plkst.: 11:20

Z3.- starts plkst.: 11:40                                 M3.-starts plkst.: 11:50

Z4.- starts plkst.: 12:00                                M4.- starts plkst.: 12:10

V1, V2.- starts plkst.: 12:50                         S1, S2.- starts plkst.: 12:30        

V3.- starts plkst.: 12:45                                S3.- starts plkst.: 12:20

       

 

……….

Starta laiki var tikt mainīti, atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem, par to savlaicīgi paziņojot.

 

Reģistrācija: karlis.trankalis@ozolnieki.lv vai pa talr. 20084087 (Kārlis)

 

Apbalvošana.

Apbalvo pirmo trīs vietu ieguvējus katrā vecuma grupā gan zēniem, gan meitenēm, kā arī pieaugušo grupās.