15.08.2023.

Pasākuma norises vieta un laiks:

Sacensības notiks 2023. gada 8. septembrī

 • 17:00 pulcēšanās un reģistrācija Ozolnieku Sporta skolas stadionā
 • 17:30 starts
 • 19:30 finišs (neatkarīgi no paveikto uzdevumu daudzuma)
 • 19:30 kopīga pulcēšanās pie ugunskura
 • 20:00 komandu uzvarētāju apbalvošana

Pasākumu dalībnieki :

 • Ozolnieku Sporta skolas treneriem, izglītojamajiem un viņu ģimenēm.
 • Komandā no 3 līdz 5 cilvēkiem .
 • Pieteikšanās līdz 6.septembrim nosūtot pieteikuma anketu sava sporta veida trenerim vai uz e-pastu sportaskola@jelgavasnovads.lv .

Pasākuma noteikumi un kārtība:

 • Orientēšanās piedzīvojumu pasākums ir sacensības, kur komandas pārvietojas apvidū un noteiktā laika periodā brīvi izvēlētā secībā apmeklē apvidū izvietotus kontrolpunktus, kuros visa komanda kopīgi veic kādu no organizatoru dotajiem uzdevumiem.
 • Katrai komandai pirms starta tiek izsniegts karšu komplekts un SPORTIdent elektroniskais čips ar kuru būs nepieciešams atzīmēties kontrolpunktos.
 • Komandas startē ar kopējo startu un brīvi izvēlētā secībā apmeklē kontrolpunktus.
 • Pēc uzdevuma izpildes kontrolpunktā tiesnesis dos atzīmēties kontrolpunkta stacijā vai arī pašiem dalībniekiem būs nepieciešams atzīmēties kontrolpunktu stacijās ar SPORTIdent elektronisko čipu.
 • Kopējais distances garums, apmeklējot visus kontrolpunktus, apmēram 5km.
 • Distances laikā komandas dalībniekiem jāpārvietojas kopā.
 • Komandas laiks finišā tiek fiksēts pēc atzīmes finiša kontrolpunktā.
 • Pēc atzīmes finiša kontrolpunkta jādodas uz SPORTIdent kartes nolasīšanu pie finiša tiesnešiem.
 • Komandas rezultātu veido SportIdent kartē reģistrēto kontolpunktu iegūto punktu summa.
 • Ja kādai no komandām ir vienāds punktu skaits, uzvar tā komanda, kas konkrēto punktu summu savākusi īsākā laikā.
 • Dalībnieku pienākums ir ievērot godīgas spēles („Fair play”) principus gan distances veikšanā, gan ekipējuma un citu neatļautu palīglīdzekļu izmantošanā.
 • Dalībnieku pienākums ir ievērot Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumus.

 Pieteikuma veidlapa