Mērķis: Izglītības procesa rezultātā sagatavot veselu, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītu personību, kura motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sportu, kā vērtības nozīmi. Rosināt padziļinātu interesi par volejbolu.
Uzdevumi: Iepazīstināt ar volejbolu kā racionāla brīvā laika pavadīšanas veidu, kas nostiprina veselību un attīsta fiziskās īpašības, piemēram, izturību, ātrumu, lokanību, veiklību, kā arī radīt interesi par darbu komandā kopīgu mērķu sasniegšanai. Apgūt volejbola tehnikas elementus (pamatstāja, augšējā, apakšējā piespēle, serve un serves uzņemšana, bloks, uzbrukums utt.), atbilstoši izglītojamo vecumam. Apgūt spēlētāju novietojumu laukumā un iespējamās kombinācijas uzbrukumā. Sniegt zināšanas par cilvēka organisma uzbūvi un sistēmu funkcijām, sporta higiēnu, vispārīgiem patstāvīga treniņa principiem un traumu profilaksi, kā arī par smēķēšanas, alkohola, narkotisko vielu un dopinga kaitīgo ietekmi uz sportiskajiem rezultātiem ilgstošā laika posmā.

Kontaktpersonas

Volejbola treneris

Volejbola treneris

Lauris Svars

Volejbola gaitas aizsākās 1. klasē un tā nu jau 21 gadu trenējos un spēlēju volejbolu. Esmu spēlējis Latvijas nacionālajā līgā, kur ir izcīnītas gan zelta, gan bronzas medaļas. Vairākus gadus pārstāvējis LLU vīriešu volejbola izlasi, kur arī ir izcīnīti augstvērtīgi panākumi. Esmu beidzis LSFP kursus, kur ieguvu “C” kategoriju specialitātē volejbola treneris. Spēju sniegt iegūtās zināšanas jauniešiem un bērniem, lai būtu interese par volejbolu un par sportu kopumā.

VFS un volejbola interešu izglītības skolotājs

VFS un volejbola interešu izglītības skolotājs

Sandra Jureviča