20V813001

Licences nr.: P-17352

Licences datums: 29.10.2022

Nodarbību grafiks

Mērķis izglītības procesa rezultātā sagatavot veselu, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītu personību, kura motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sportu kā vērtības nozīmi. Rosināt padziļinātu interesi par futbolu.
Izglītības procesā būs iespējas apgūt futbola spēles tehnikās un taktiskās iemaņas, paškontroles un pašdisciplīnas spējas, sekmēt veselības nostiprināšanu, garīgo, sociālo, radošo un fizisko attīstību, futbola spēles tiesāšanas prasmes, kā arī startēt Latvijas futbola federācijas rīkotajos pasākumos

Kontaktpersonas

Futbola treneris

Futbola treneris

Igors Balandins

Grupas: MT-3, MT-5

Grupas: MT-3, MT-5

Futbola treneris

Futbola treneris

Andris Deklavs

Grupas: SSG, MT-2, MT-3(1)

Grupas: SSG, MT-2, MT-3(1)